Könnun á líðan kvenna í orku- og veitugeiranum

10. febrúar 2019

Konur í orku- og veitugeiranum eru mjög ánægðar í starfi og líður vel í vinnunni. Þó eru þættir sem huga þarf að til að ná enn betri árangri. Þetta kemur fram í niðurstöðum fyrstu könnunar á Íslandi um líðan kvenna í orkugeiranum sem félagið Konur í orkumálum lét nýverið gera.

​Tilgangurinn með könnuninni var draga fram hvernig félagskonur í KíO upplifa starfsumhverfi sitt t.d. hvort þær upplifi hvatningu í starfi og jöfn tækifæri en einnig hvort þær hafi orðið fyrir misrétti eða neikvæðum upplifunum í starfi sínu í orkugeiranum.

​Í niðurstöðunum kemur fram að 92% kvennanna eru mjög eða frekar ánægðar í starfi. Mikill meirihluti segist upplifa hvatningu til að leggja sig fram í starfi og að tækifæri til faglegrar og persónulegrar þróunar séu mikil.

​Ánægja í starfi mælist þó mismikil eftir aldurshópum og eru konur eldri en 55 ára og hafa starfað lengst, óánægðastar. Sá aldurshópur taldi sig einnig oftar hafa orðið fyrir því að faglegt álit þeirra væri hundsað eða gengið væri framhjá þeim við útdeilingu verkefna.

​Svarendur nefna jöfnun launa, fjölgun kvenna í stjórnendastöðum og jafnara kynjahlutfall innan orku- og veitustarfsemi sem dæmi um jákvæða þróun innan fyrirtækjanna og telja að hægt sé að gera enn betur í þeim málum, til dæmis með því viðhalda umræðu um jafnrétti kynjanna.

​„Við erum ánægðar með niðurstöðurnar því þær staðfesta að orku- og veitustarfsemi er góður starfsvettvangur fyrir konur og að starfsánægja mælist umtalsvert meiri en meðaltal atvinnulífsins sýnir“, segir Harpa Þórunn Pétursdóttir, formaður KíO. „Könnunin sýnir okkur einnig að hægt er að gera enn betur, til dæmis að hlúa betur að ákveðnum hópum í geiranum, eins og þeim sem eru eldri en 55 ára, og skýra betur þá ferla sem taka við ef eitthvað neikvætt kemur upp á.“

​Alls höfðu um 10% svarenda fengið óþægilegar kynferðislegar athugasemdir á síðustu 12 mánuðum í starfi og var það algengast meðal kvenna á aldrinum 18-34 ára. „Áreitni er eitthvað sem við viljum ekki sjá í okkar starfsemi, óháð því hvort hlutfallið mælist svipað í öðrum atvinnugeirum en þetta verður eitt af aðaláhersluefnum okkar í starfinu nú þegar við höfum fengið niðurstöður könnunarinnar, þ.e. að koma þessum tölum niður í núll“ segir Harpa.

​Þetta er fyrsta könnun sinnar tegundar hér á landi og eru niðurstöður greinanlegar niður á ýmsa þætti sem almennt er ekki mögulegt þegar unnið er með niðurstöður einstakra fyrirtækja, s.s. eftir aldri, starfsaldri og hlutverki svarenda.

Könnunin var framkvæmd af Zenter og stóð yfir í einn mánuð í október og nóvember í fyrra. Úrtakið var 267 konur og svarhlutfall 65%.  Niðurstöðurnar hafa verið kynntar félagskonum í KíO og lykilstjórnendum hjá aðildarfyrirtækjum Samorku.

​Konur í orkumálum er félag kvenna í orkugeiranum og eru félagskonur- og menn úr aðildarfélögum Samorku en einnig öðrum fyrirtækjum og stofnunum svo sem háskólaumhverfinu, rannsóknarstofnunum og ráðgjafastofum af ýmsum toga.

​Nánari upplýsingar veitir Harpa Þórunn Pétursdóttir, formaður KíO, í síma 840-2242.

​Niðurstöðurnar má nálgast hér

crossmenuarrow-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram